Velkommen til Norske Naturveiledere!

Vi er en privat organisasjon som ble gjenopprettet i fornyet form 1. januar 2012. Foreningen er ikke-kommersiell, og all overskudd går tilbake til organisasjonen. Norske Naturveiledere er en videreføring av Stiftelsen Norske Naturveiledere, men i ny organisasjonsform. Synonymt brukes også Naturopa Consultancies, spesielt overfor engelskspråkelige kunder.

Foreningens formål er å:

Vi tilbyr kompetanse innenfor fagene geologi, geografi, botanikk og zoologi for skoler, bedrifter, offentlig forvaltning og private organisasjoner. Undervisning, forskning, utredninger, etterforskning, overvåking og produksjon av informasjonsmateriell er viktige virkemidler som utføres på oppdrag for interesserte.


Siste nytt (kunngjøringer)

Det er ingen kunngjøringer.


Siste oppdaterte dokument:
Bibliotekets side blir fortløpende oppdatert, og vil ikke være inkludert i listen nedenfor.
25. april 2021 (egne nyheter)
10. april 2021 (egne nyheter)
8. mars 2020 (skole, oppgradering av layout)
12. januar 2020 (om oss, kartlegging, konsekvensutredninger)


Menysiden oppdateres hver gang! Listen ovenfor inkluderer kun de siste tre måneder og/eller siste 10 oppdateringer.


Driftsmeldinger
Det er ingen meldinger.


web counter
web counter

besøkende siden 10. mai 2011

stat tracker for tumblr