Copyright Leif Gjerde (No. 20080522-20)

Fuglekassegruppa p Riddersand
torsdag 22. mai 2008
Tur til kassene p Bjanes

Vannposten er god ha.


Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 20080522-20w.jpg
Size: 173 kb
Updated: 14 July 2008

Host
Norske Naturveiledere (NIFF)