Copyright Leif Gjerde (No. 20080522-15)

Fuglekassegruppa på Riddersand
torsdag 22. mai 2008
Tur til kassene på Bjanes

En skjønhetsfeil????
Lokket har fått sine fire spikre, men alle er slått inn på samme siden!


Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 20080522-15w.jpg
Size: 228 kb
Updated: 14 July 2008

Host
Norske Naturveiledere (NIFF)