Copyright Leif Gjerde (No. 20080522-14)

Fuglekassegruppa på Riddersand
torsdag 22. mai 2008
Tur til kassene på Bjanes

Ronja viser fram sin forrige kjæreste, mens Patryk grøsser...


Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 20080522-14w.jpg
Size: 195 kb
Updated: 14 July 2008

Host
Norske Naturveiledere (NIFF)