Copyright Leif Gjerde (No. 20080522-10)

Fuglekassegruppa på Riddersand
torsdag 22. mai 2008
Tur til kassene på Bjanes

Nok en hvilepause for små kropper.


Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 20080522-10w.jpg
Size: 228 kb
Updated: 14 July 2008

Host
Norske Naturveiledere (NIFF)