Copyright Leif Gjerde (No. 20080522-06)

Fuglekassegruppa pć Riddersand
torsdag 22. mai 2008
Tur til kassene pć Bjanes

Pć en varm dag trengs mye drikke.


Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 20080522-06w.jpg
Size: 209 kb
Updated: 14 July 2008

Host
Norske Naturveiledere (NIFF)