Copyright Leif Gjerde (No. 20080515-25)

Fuglekassegruppa på Riddersand
torsdag 15. mai 2008
Tur til kassene på Bjanes

Ronja undersøker ei uglekasse høyt oppe i ei furu.


Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 20080515-25w.jpg
Size: 175 kb
Updated: 14 July 2008

Host
Norske Naturveiledere (NIFF)