Copyright Leif Gjerde (No. 20080515-06)

Fuglekassegruppa på Riddersand
torsdag 15. mai 2008
Tur til kassene på Bjanes

Patryk skaffer pinner som trengs når de nye kassene skal hengs opp.


Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 20080515-06w.jpg
Size: 203 kb
Updated: 14 July 2008

Host
Norske Naturveiledere (NIFF)