Copyright Leif Gjerde (No. 20080514-21)

Fuglekassegruppa på Riddersand
onsdag 14. mai 2008

Sløydlæreren gjør de siste justeringene.


Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 20080514-21w.jpg
Size: 201 kb
Updated: 14 July 2008

Host
Norske Naturveiledere (NIFF)