Friluftsliv & Økoturisme

Flaggermussafari - Kortvarige fenomener - Opplevelse - Gruvevandring - Bålbrenning - Skjulte dyr - Kanopadling - Fuglekikking - Orrhaneleik - Økoturisme

Denne siden er under konstruksjonVi arrangerer guidede turer under eksisterende arrangement eller som et eget opplegg. Typisk er skoleavslutninger, sommerleir (4H, speidern o.l.). Det også vanlig at organisasjoner eller bedrifter leier et eget opplegg for guiding rundt et bestemt tema. Liste med eksempler og kompetanse finnes nedenfor.

Turene kan grovt sett deles i to: (1) Kurs/undervisning og (2) opplevelse. Den første typen har et mer systematisk innhold hvor læring er hovedmålet. Den andre typen er opplevelsen viktigst, men det gis også informasjon og kunnskap om temaet. Kurs/undervisning er typisk for skoler, universitet og spesialforeninger. Opplevelsesturer er typisk for økoturisme.

Pris vil avhenge av antall deltagere, type tur og turens varighet.


 

Web page showing without frames? Click here


Flaggermussafari

Slike turer er meget varierte da flaggermus finnes på en rekke forskjellige steder gjennom året.

Eksempler:

  • Gruvevandring - overvintrende dyr kan ses på nært hold. Sesong: november til mars.
  • Loft og kirker - om sommeren samles mange dyr i barselstuer (ynglekolonier) inne i vegger og tak. Loft er ofte et populært sted, og over 80% av kirkene våre har hatt flaggermus. Det er spennende å krype rundt i kirkeloft og tårn på jakt etter spor eller levende flaggermus. Sesong: mai-august.
  • Utflyvende dyr - Om sommeren samles hunnene i barselstuer. Disse er nesten utelukkende i bygninger. Hver kveld flyr hele kolonien ut for å finne insekter å spise. I løpet av en time skal 100-200 dyr fly ut fra noen små åpninger. Dette er en fin anledning til å oppleve dyrene på nært hold. Et hageselskap under husmønen vil heller ikke forstyrre dyrene. Sesong: mai-juli.
  • Jaktende dyr - om sommer flyr flaggermus i friluft, ofte nær våtmark, for å jakte insekter. Dyrene kan høres ved hjelp av en ultralydsdetektor. Da flaggermus ikke er skye dyr, kan disse ofte skues på få centimeters avstand med en lommelykt. Sesong: mai-august.

 


 

 

Flaggermus er alltid spennende. Særlig når de kan ses på nært hold. Mange turer flyr dyrene få centimeter fra observatøren. Foto: Leif Gjerde


De fleste miljøene vi finner flaggermus er også spennende for deltagerne. Her fotograferes ei flaggermus i en gruve. Foto: Leif Gjerde.


Kortvarige fenomener

Mye av det som skjer i naturen er kortvarige fenomener. Froskens yngling varer normalt 3-4 dager. Hvis en ikke er på rett sted til rett tidspunkt må en vente et helt år til neste mulighet.

I tillegg til kunnskap om dyrenes levevis er det viktig med god lokalkunnskap hvis en skal ha mulighet til å se alt det spesielle dyrelivet.

Eksempler på 
 


 

 

 


Foto: Leif Gjerde.


Opplevelse

En viktig del av opplevelsen i naturen er å se den på nært hold. Å kunne håndtere dyrene vil forsterke opplevelsene samtidig som minnene blir sittende i lang tid.

Eksempler på turer der dyrene håndteres er: fisking, krepsing, fuglekasser.

 

 

 

 


 

 

 


Foto: Leif Gjerde.
 


Gruvevandring

Sikkerhet, geologi, gruvedrift med navn/funskjon på forskjellige deler av gruven, vandring i gruve med bruk av forskjellige teknikker (inkl. klatring, vadere), å orientere seg i gruver.

 

 


 

 


Foto: Leif Gjerde.


Bålbrenning

Vi lærer hvordan å bygge opp et bål og tenne denne under forskjellige værforhold. Det blir gjennomgått båltyper og forskjellig type materialers egnethet under variende fuktighetsforhold.

Matlaging på bål

 

 


 

 Foto: Leif Gjerde.


Skjulte dyr

Ikke alltid finnes dyrene lett tilgjengelig. Mange ligger skjult i terrenget. Å lære om fangstteknikker kan være vel så spennende som selve fangsten.

 

 

 

 

 


 

 Det er ikke alltid like lurt å stikke fingrene på ukjente steder. Selv små dyr kan forsvare seg så det merkes. Her er ei kreps fra Akerselva i Oslo. Foto: Leif Gjerde.


Kanopadling

Vi skal lære å kjenne vår kano under forskjellige forhold. Pakking av kano. Padleteknikker. Hvordan snu en kano på dypt vann. Hvordan komme opp i en kano på dypt vann.

 

 

 


 

 Foto: Leif Gjerde.


Fuglekikking

Artsbestemming, lyder og deres funksjon.

 


 

 

 

 

 


Orrhaneleik

Bygging av barhytte, matlaging på bål, orrhaneleik om morgenen i skjul av barhytta.
 


 

 

 

 

 


Økoturisme

Mer info følger.
 


 

 

 

 


 


Sist oppdatert 16 februar 2014


besøkende siden 10. mai 2011

stat tracker for tumblr